Na brigádu se hlaste u pana Hladiše (tel.: 739 186 972)

nebo pana Poskera (tel.: 778 052 313)

Harmonogram brigád

 1. Stažení staré antuky a mechu – HOTOVO
 2. Generální oprava kurtu č. 2, stažení staré antuky až na škváru, překatrování a vrácení 1/4 antuky zpět dne 20.3.2024 – HOTOVO
 3. Válcování všech pěti kurtů motorizovaným vybračním válcem 27.3.2024 – HOTOVO
 4. Posečení trávy v celém areálu a okolo plotu a klubovny, odvoz trávy dne 30.3.2024 – HOTOVO
 5. Jarní údržba kurtu č. 4 dne 28.3.2024 – HOTOVO
 6. Jarní údržba kurtu č. 3 dne 2.4.2024 – HOTOVO
 7. Plánovaná údržba – kurt č. 5 dne 6.4.2024 (So) dopoledne
 8. Plánovaná údržba – kurt č. 2
 9. Plánovaná údržba – kurt č. 1
 10. Plánovaná údržba – tréninková stěna kurt č. 6
 11. Plánovaná údržba – úklid listí v celém objektu, zametení chodníků, úklid klubovny

Přípravné práce jsou již hotové – nyní nás čekají dokončovací práce.

V letošním roce jsme opět použili motorový válec, aby jsme ulehčili členům práci při jarní údržbě. Válcování proběhlo ve středu 20.3. a nyní jsou připravené všechny kurty k finálnímu dokončení jarní údržby.

 

Na kurtu č. 2 jsme provedli generálku!!!

Odvozili jsme většinu staré antuky, zbytek jsme překatrovali a vrátili zpět. Tento kurt bude vyžadovat minimálně 3x opakovat „Postup při jarní údržbě kurtů“ uvedený níže. Nakonec se na kurt nainstalují nové lajny.

V současné době je hotový kurt č. 3 a 4.
A proběhlo již první sečení trávy okolo celého areálu kurtů a boudy.

Na brigádu se hlaste u pana Hladiše (tel.: 739 186 972) nebo pana Poskera (tel.: 778 052 313)

Postup při jarní údržbě kurtů:

 • vyčistit kurty od smetí
 • hrablama srovnat povrch kurtu
 • srovnat lajny a zaválcovat
 • pokud je kurt suchý, je potřeba ho lehce nakropit
 • nahodit 16 pytlů na povrch kurtu mezi lajny
 • roztáhnout po kurtu nahozenou antuku těžkým železným L profilem se sítí a potom urovnávat povrch nahoru a dolu lehkou síťovačkou
 • nakropit kurt !!!
 • uklidit listí a nečistoty z celé plochy areálu a okolo plotu
 • očistit chodníky
 • uklidit dlaždice
 • nanosit lavičky, empiry, koše atd.

A máte hotovo 🙂